Arbejdsdag

Hej alle klubmedlemmer.
 
Er det nogle medlemmer der har lyst til at hjælpe, med fjernelse af ukrudt og oprydning på banen søndag den 30. Juni ? 
 
 Hvis nogen har buskrydder, hækklippere, skovl, rive og trailer, må dette gerne medbringes, da der bliver en del at køre væk.
  
Der skal også køres knust asfalt i huller i vejene. 
 Tilmelding til Flemming Stahl 4046 3358.
 
 Mødetid / start kl 09:30 Sluttid 15:30

Nyhedsbrev

Så har der været afholdt et par løb og der er nyt fra klubben: Nyhedsbrev 4

OBS - Lukket for træning onsdag 5. Juni

I henhold til vores miljøgodkendelse, er der lukket for træning onsdag D. 5 Juni

Nyhedsbrev

Så er der nyt fra klubben i form af: nyhedsbrev 3

Onsdagsløb

Så er det snart den 1. Maj og tid til vores første onsdagsløb.

Se mere her: Onsdagløb

Nyhedsbrev + Trænings cup

Nyt nyhedsbrev er nu ude. Blandt andet med lidt om tillæg til reglement, som kan være vigtigt for nogle af jer. Nyhedsbrev 2

Desuden er der også informationer om det kommende trænings cup, som klubben vil afholde. Reglement kan findes i menuen og her: trænings cup

SM 2024

Så er reglement for SM 2024 godkendt og det kan findes her: Reglement SM 2024

Miljøhistorie

Som nogle måske har opdaget, så er der kommet et nyt punkt i menuen “Om Klubben”. I første omgang kommer her løbende Carsten Boyes beretning om klubbens miljøhistorie.

 

Der skal lyde en stor tak til Carsten for dette bidrag, og ikke mindst hans kamp for klubben i de år hvor klubben havde store problemer med overhovedet at få lov til at bruge banen. 

Nyhedsbrev

Så er årets første nyhedsbrev ude. Læs det her: Nyhedsbrev 1

Arbejdsdag 10 Marts

Hej alle klubmedlemmer.

 

Så er det igen tid til en arbejdsdag her i det tidlige forår, der er nogle ting der skal ses efter og ordnes helst samme dag, hvis vejret tillader det.

Baneudvalget håber selvfølgelig på godt vejr, så det vil være en fornøjelse at arbejde udenfor.

Hvis man kan tage lidt værktøj med selv ville det være dejligt, vi tænker her på en stor vinkelsliber med skæreskive til asfalt, lidt boremaskine og værktøj, en maskine med pallegafler ville være en dejlig ting, da vi skal have flyttet nogle poser cement.

Vi kunne godt tænke os, at man tilmeldte sig af hensyn til morgenmad og frokost, dette gøres på flemmingstahl55@gmail.com, gerne så hurtigt som muligt af hensyn til indkøb, dog senest torsdag den 7. marts 2024.

 

Klubben sørger for morgenmad, frokost og kage til kaffen.

 

Mødetid: 09:00

 

Frokost: ca. 12:00

 

Dagen slut med kaffe / the og kage: ca. 16:00

Følgende punkter bør, hvis vejret tillader det, ordnes på banen:

 • Sætte nedløbsrør fast på Dommertårn. (Nyt jern til at holde nedløbsrør fast)

 • Rydde op i container hvor vi i dag har værksted og flytte til anden container ved maskinhus, samt etablere strøm i ny værksted container.

 • Trække kabler i kabelrør til overvågningskamera. (Ny træksnor kræves)

 • Udskifte stikkontakter ved alle sving lys.

 • Støbe flagstang beslag fast.

 • Dræn ved PIT-udkørsel, skære asfalt. (Dræn og slanger / rør og cement haves på banen.)

 • Gennemgå stakit inden sikkerhedsgodkendelse, evt. skifte brædder og lægter.

 • Dykpumpe ved Dommertårn, tjekkes og evt. købes ny pumpe. (Køre tilsyneladende konstant)

 • Monterer strøm og kontakter til rødt / grønt lys ved vægt.

 • Udskifte dæk rundt om den ene lysmast, (da dæk er rådne.)

 • Ordne gangarealer op til klubhus / Dommertårn, der er brug for lidt hakkejern og koste.

Vel mødt

Bestyrelsen / baneudvalget

Indmeldelse/kartskole

Indmeldelse i klubben og til kommende kartskole (mere info følger), foregår nu på Gokartkorsor@gmail.com

 

 

Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling den 25. januar 2024 kl.19 på Korsør Kart Bane, klubhuset.

Dagsorden iflg. Vedtægterne.

 

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Peter Juul

 

2. Formandens beretning af Thomas Dalsø.

 

3. Fremlæggelse af regnskab af Paw Petersen.

 

4. Fremlæggelse af budget for 2024 af Daniel Mortensen.

 

5. Forslag fra bestyrelsen.
a. Ændring af vedtægter til, at regnskabsåret følger kalenderåret jf. beslutning på
generalforsamling den 20. december 2022.

 

6. Valg af bestyrelse + 1 suppleant.
a. På valg i bestyrelsen er:
– Thomas Dalsøe Larsen, modtager genvalg.
– Kim Christiansen, modtager genvalg.
– Kjeld Kragekjær, suppleant Henrik Berthelsen indtrådt og ønsker valg.
– Daniel Mortensen, modtager genvalg.
b. På valg til bestyrelsessuppleant er:
– Jannik Jørgensen
– Henrik Berthelsen såfremt indvalgt i bestyrelse jf. pkt. 6.a.
c. Blivende bestyrelse er:
– Hans Hansen
– Peter Laubjerg
– Henrik Staaler
d. Blivende bestyrelsessuppleant er:
– Henrik Berthelsen

 

7. Forslag fra medlemmer.


8. Valg af to revisorer + 1 suppleant
a. På valg til revisor er:
– Paw Petersen, modtager genvalg.
b. På valg til revisorsuppleant er:
– Åben til valg.
c. Blivende revisor er:
– Peter Juul
d. Blivende revisorsuppleant er:
– Susanne Poulsen
Generalforsamling


9. Eventuelt


10. Bilag
a. Referat fra sidste generalforsamling 20. december 2022.
b. Korsør Kart Klub vedtægter, opdateret på baggrund af beslutning på
generalforsamling den 20. december 2022.
c. Regnskab 2022-2023 14 måneder
d. Budget 2024.

Klubeftermiddag

Hej alle sammen!

 

Der indbydes hermed til den første klubeftermiddag i 2024, søndag den 14. januar, fra kl. 13:30 – 16:00.

 

Eftermiddagens program er følgende:

 

 • Velkomst fra bestyrelsen.

 • Indlæg ved René Borggaard,(Carl Borggaards far) om kart opsætning, henvender sig nok mest til nye medlemmer og deres forældre, men selvfølgelig kan alle kart kører lære noget.

 • Mulighed for genindmelddelse i klubben ved henvendelse til Pia i kiosken. HUSK: der er 25 % på licensen ved indmeldelse til DASU inden 31. januar

 • Snik / snak om hvad I som medlemmer forventer af klubmesterskab, samt lidt om arbejdsdage i foråret / klargøring af bane til sæsonstart.

 • Lidt om officalskurser og uddannelse.

Vel Mødt til en hyggelig eftermiddag

 

Pbv.

 

Pia Jørgensen / Flemming Stahl

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev 9 er ude og findes her: Nyhedsbrev 9

 

Nyhedsbrev

Så er der nyt nyhedsbrev ude.

Find det her: Nyhedsbrev 8

Reglement til klubmesterskab

Så er det ved at være tid til klubmesterskab og reglementet kan findes her: klubmesterskab

Klubeftermiddag

Der indbydes hermed til en klubeftermiddag lørdag den 4. november kl. 14:15.

 

Program for eftermiddagen er følgende:

⦁ Gennemgang af reglement 6 med rettelser.

⦁ Gennemgang af reglement for Sjællandsmesterskab 2024

⦁ Gennemgang af løbskalender 2024, med de søgte løb indtil videre.

⦁ Tanker om klubmesterskab 2024, fra medlemmerne.

⦁ Uddannelse og lyst til uddannelse som Officials i klubben, bl.a. baneleder, baneobservatør, dommertårn og chef for teknisk kontrol. Der mangler personale på alle poster.

⦁ Kartskole, drøftelse om hvad klubben gør i 2024, der mangler i den grad hjælpere / frivillige til denne del af klubbens aktivitet om torsdagen.

⦁ Løse tanker om nyt tiltag fra de Sjællandske klubber om 2 klubs løb, eks. LUG – ASK-H, SAK – KKK og finale hos RGKK.

⦁ Evt.

 

 

 

Vel mødt til en hyggelig eftermiddag

Bestyrelsen

Onsdagsløb aflyst

Hej alle kartkører.
 
For at der ikke skal opstå nogle misforståelser, skal det meddeles, at der IKKE er noget onsdagsløb den 04. oktober.
Banen er åben som normalt for træning.
 
Mvh. Bestyrelsen

Nyhedsbrev 7

Der er nu nyhedsbrev ude, og det kan findes her: Nyhedsbrev 7

Nyt hold på kartskolen

Korsør Kart Klubs Kart-skole 2023 holdstart d 21/9 med plads til 6 elever.
Skolen er for unge piger og drenge i en alder mellem 8 og 12 år, og giver de unge interesserede en mulighed for at afprøve sporten, uden først at skulle investere i kart og udstyr.
 
Krav for deltagelse:
Alder: Skal være mellem 8 og 12 år gammel
Minimum højde: 135 cm
Maximum højde: 165 cm
Kurset koster kun 900 kr., for 5 torsdage fra 16.30 til 18.30
 
Man tilmelder sig ved at kontakte klubben på mail til Kgkk4220@gmail.com., med oplysning om navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer.
Det er først til mølle princippet og man får svar om der er plads
Vi mødes så den første ”skoledag” på kartbanen i Korsør, hvor klubbens trænere fortæller lidt om sporten, og de får lov at køre i en rigtig go-kart. fem med undervisning i kartsportens regler, svingteknik, bremseteknik og meget mere. Derudover bliver forældrene instrueret i vedligehold af karts, smøring af kæder, tankning m.m.
 
Takket være gode sponsorer kan Korsør Kart Klub stille karts og udrustning (køredragt, styrthjelm og handsker) til rådighed for kart-skolens elever, som derved får en helt unik mulighed for at prøve motorsporten og stifte bekendtskab med dens regler, disciplin og kammeratskab.
Kartene som benyttes på Kart-skolen er DINO/CRG-Karts med Rotax Motorer
Sted: Korsør Gokart Bane, Ørnumvej 25, 4220 Korsør
 
VI SES I KORSØR KART KLUB

Nyhedsbrev

Så er der lidt nyt her efter sommerferien

 

Nyhedsbrev 6

Nyhedsbrev

Så er der et nyt nyhedsbrev ude.

 

Jeg vil især henlede opmærksomheden på de dage hvor der er lukket for træning…

Nogle af dagene er for at vi kan få repareret vores asfalt, men andre er desværre fordi vi mangler friske folk til at tage en tjans som baneledere.

Husk at klubben er bygget på frivilligt arbejde…

 

Nyhedsbrev 5

Sommerfest

Korsør Gokart klub.


Lørdag den 12.8.2023 kl. 16.00

 

Skynd jer at sætte kryds til denne dag. Vi skal have en dejlig dag med sjove aktiviteter, forskellige konkurrencer.


Under middagen vil vi få et særligt underholdende besøg af klovnen Njetski, som både underholder børn og voksne.
Hvis vejret tillader det, vil der være hoppeborg.


Vi starter med kaffe og kage til de voksne og selvfølgelig kage til børnene.
Voksenmenu. Glaseret skinke, kyllingebryst med flødeost. Kold kartoffelsalat med porre. Broccolisalat. Pastasalat med bacon og tomatsalat.
Pris inkl. kaffe og kage pr person. 150,00
Børnemenu: Vælg mellem. Frikadeller med pomfritter, eller kyllingenugget med pomfritter.
Pris inkl. Kage pr person. 50,00
Kiosken sælger sodavand og øl til sædvanlige priser.
Du er velkommen til selv at tage vin med. Kiosken sælger rød og hvidvin til kr. 10,- pr glas.
Af hensyn til planlægning er der sidste tilmeldingsfrist mandag den 7 august kl. 18.00


Tilmeld jer på: gokartkorsor@gmail.com. Antal voksne. Antal børn
samt hvilken menu.

Betal på mobilepay på 36028.

 

Vi glæder os meget til en dag/aften sammen med jer. MVH KGKK.

Arbejdsdag d. 25 Juni

Tilmelding er nødvendig til arbejdsdag på laubjergp@gmail.com inden den 21 Juni
, da der er lavet et lille program for dagen.
Se nedenstående.
 

Mødetid:

08.30: morgenmad, arbejdsopgaver fordeles.
09.00: man går til de tildelte opgaver.
12.00: middagspause, hvis muligt.
16.00: arbejdsdag slut, Peter L. har tændt op i grillen og der afsluttes med spisning.
 
Ses vi, ja det gør vi.
 
Mvh.
Banegruppen

Nyhedsbrev 4

Så er nyhedsbrev 4 på banen og kan findes på linker her

https://usercontent.one/wp/www.kgkk.dk/wp-content/uploads/2023/05/Nyhedsbrev-4-2023.pdf?media=1721211605

 

Jeg vil fremhæve arbejdsdag den 25/6, som slutter af med spisning. Dette kræver dog tilmeldning senest den 21/6 på laubjergp@gmail.com

 

Desuden mangler vi stadig træningsledere som enten har Of 615 licens, eller kunne være interesseret i at få den. Som det kan ses på kalenderen herunder har vi stadig dage som ikke er besatte, og det derfor stadig er usikkert om der kan trænes.

Onsdagsløb

Korsør Kart Klub har fornøjelsen at invitere til onsdagstræningsløb på følgende onsdage: 31. maj, 14. juni.
Træningsløb foregår fra kl. 18.00 – 20.00 Tilmelding på dagen, senest kl. 17.30 Der vil være normal træning fra kl. 16.00
Transponder medbringes ved tilmelding.
Der kan for træningens skyld deltages uden transponder, dog må man påregne ikke at komme med på resultatlisten.
Der køres 2 eller 3 heat (afhængig af deltagerantal) i hver klasse på 8 minutter. Start-rækkefølge i første heat efter lodtrækning. Omvendt start-rækkefølge i 2.heat. Køres der 3 heat er startplaceringen i 3. heat resultatet af den samlede placering i de 2 første heat.
 
Følgende klasser:
Micro 60, Mini 60, Rotax Micro kører sammen Rotax Mini
Dasu Junior/Rotax Junior kører sammen Dasu Senior/Rotax senior kører sammen DD2
Oldtimer 100cc, luftkølede
Dette kan ændres efter behov på dagen.
 
Dæk efter eget valg, dog skal dækkene være godkendt eller tidligere godkendt til klassen. I tilfælde af regnvejr, må regnvejrsdæk benyttes.
Deltagelse i træningsløbet er gratis. Gæster fra andre klubber betaler normal træningsafgift kr. 250,-
Vi byder alle velkommen til nogle spændende og hyggelige træningsaftener i Korsør
 
Med venlig hilsen Korsør Kart Klub

Containere

Vi har fået mulighed for at udleje container til dem som ønsker at have karts stående på banen.

Prisen er 4000,- for pr år for en 20 fods container, og 8000,- for en 40 fods.

 

Ved interesse kontakt formanden på kgkk4220@gmail.com

Så er der fed nostalgi klar til stempelløbet

HUSK!

Der er lukket for træning onsdag den 17. Maj pga fredagstræning til stempelløbet

Nyhedsbrev

Så er der nyt fra klubben. Nyhedsbrevet findes i menuen og i linket her: Nyhedsbrev 3

Det er med stor sorg, at Korsør Kart Klub her til morgen har fået meddelse om Kjeld Kragekjærs bortgang efter kort tid sygdom.

Bisættelsen er fra Sct Pouls kirke i Korsør den 26 april kl 12.30 familiens ønske er at dem der ønsker at sige et sidste fravel til Keld deltager.

 

Ære være Kjelds minde

Korsør Kart Klub

OPRÅB TIL FRIVILLIGE SJÆLE

For første gang i meget lang tid skal der afholdes Internationale Gokart løb i Danmark på
den nye bane i Rødby. Der vil være mellem 180 og 250 kører pr. løb. I den forbindelse
skal vi bruge en del officials, dels til banen men også til øvrigt forefalden arbejde, til at være tilstede og medvirke under afviklingen.
Løbene afholdes under DASU (Dansk Automobil Sports Union) og FIA (Federation
Internationel di L`Automobil) med Rødby Karting Ring som organiser.

 

Champions Of The Future (COTF)

Torsdag D. 1. Juni – Lørdag D. 3. Juni Kl. 8.00 – 18.00

 

Europa Mesterskaberne

Torsdag D. 15. Juni – Søndag D. 18. Juni Kl. 8.00 -19.00 (Søndag til kl. 17)

 

Se mere på: https://eurokartingdenmark.com/

 

Ønsker du mere information, kontakt EM sekretariatet: meha@dasu.dk

Alternativt

Din Klub for at melde dig til, det behøver ikke at være alle dage 1 – 2 dage er også meget velkomment.

Korsør Kart Klubs Kart-skole 2023

Skolen er for unge piger og drenge i en alder mellem 8 og 12 år, og giver de unge interesserede en mulighed for at afprøve sporten, uden først at skulle investere i kart og udstyr.
Krav for deltagelse:
Alder: Skal være mellem 8 og 12 år gammel
Minimum højde: 135 cm
Maximum højde: 165 cm
Kurset koster kun 900 kr., for 5 torsdage fra 17.30 -19.30.
For at deltage på Kart-skolen skal de unge være mellem 8 og 12 år, og man tilmelder sig ved at kontakte klubben på mail til speterjuul@gmail.com. , med oplysning om navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer. Herefter bliver deltagerne inddelt i hold med 6 elever pr. hold.
De enkelte hold mødes så den første ”skoledag” på kartbanen i Korsør, hvor klubbens trænere fortæller lidt om sporten, og de får lov at køre i en rigtig go-kart. Herefter går det løs på torsdage mellem 17.30 og 19.30 i en periode på fem uger, med undervisning i kartsportens regler, svingteknik, bremseteknik og meget mere. Derudover bliver forældrene instrueret i vedligehold af karts, smøring af kæder, tankning m.m.
Vi afvikler 2 hold i foråret. Første hold i foråret starter torsdag den 20. april.
Datoerne for de enkelte hold i 2023:
Hold 1: 20/4, 27/4, 4/5, 11/5, 18/5 (Kr. Himmelfartsdag)
Hold 2: 25/5, 1/6, 8/6, 15/6, 22/6
Takket være gode sponsorer kan Korsør Kart Klub stille karts og udrustning (køredragt, styrthjelm og handsker) til rådighed for kart-skolens elever, som derved får en helt unik mulighed for at prøve motorsporten og stifte bekendtskab med dens regler, disciplin og kammeratskab.
Kartene som benyttes på Kart-skolen er DINO/CRG-Karts med Rotax Motorer
Sted: Korsør Gokart Bane, Ørnumvej 25, 4220 Korsør
VI SES I KORSØR KART KLUB